Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 2017

5 6 12 14
7 4 13 9
2 1 3 8
10 11