WIZYTA W TECHNIKUM PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU - 2016

5 1 11 12
4 9 3 8
10 7 6 2