Warsztaty w Technikum Transportowym - 2017

6 10 16 2
3 1 17 7
18 19 4 5
8 9 11 12
13 14 15