MENU
ODLICZAMY...

SONDA
Jak napisałeś próbne egzaminy?
bardzo dobrze
dobrze
mogło być lepiej...
źle

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Harmonogram konferencji i zebrań
z rodzicami

Treść

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016 r.

Pasowanie na ucznia

14.10.2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 r. - 30.12.2016 r.

Ferie zimowe

16.01.2017 r.-
27.01.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017 r. -
18.04.2017 r.

Próbny egzamin klas III

XII/I 2016/2017 r.

Egzamin gimnazjalny w części humanistyczej

19.04.2017 r.

Egzamin gimnazjalny w części matematyczno - przyrodniczej

20.04.2017 r.

Egzamin gimnazjalny z języków obcych

21.04.2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2016 r.
19.04.2017 r.
20.04.2017 r.
21.04.2017 r.
02.05.2017 r.
04.05.2017 r.
05.05.2017 r.
23.05.2017 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu

16.06.2017 r. zostanie odpracowany 03.06.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.2017 r.


Konferencje - Zebrania Rady Pedagogicznej *

Treść

Data

Zebrabie Rady Pedagogicznej

13.09.2016 r.

Zebranie szkoleniowe

X/XI.2016 r.

Koniec pierwszego półrocza

13.01.2017 r.

Zebranie klasyfikacyjne/zatwierdzające klasyfikację za I semestr

31.01.2017 r.

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

07.02.2017 r.

Zebranie szkoleniowe

III/IV.2017 r.

Zebranie klasyfikacyjne/zatwierdzające klasyfikację za II semestr

13/20.06.2017 r.

Konferencja plenarna

08.2017 r.


Zebrania z rodzicami, konsultacje (godz. 17.00 - 19.00) *

Treść

Data

Zebranie z rodzicami inaugurujące rok szkolny 2016/2017, konsultacje

20.09.2016 r.

Zebranie

08.11.2016 r.

Zebrania + konsultacje z rodzicami na miesiąc przed klasyfikacją

13.12.2016 r.

Zebranie podsumowujące I semestr+konsultacje nauczycieli

07.02.2017 r.

Zebrania - procedury egzaminu gimnazjalnego

14.03.2017 r.

Zebrania i konsultacje nauczycieli

11.04.2017 r.

Zebrania + konsultacje z rodzicami na miesiąc przed klasyfikacją

16.05.2017 r.

Konsultacje nauczycieli, ewentualnie zebrania

05/06.2017 r.* Szanowni Państwo, w/w daty mają charakter orientacyjny, w sytuacjach nagłych mogą ulec zmianie. Terminy konferencji szkoleniowych będą podawane na bieżąco, mogą wystąpić również sprawy pilne, powodujące zwołanie konferencji lub zebrania.LOSOWE ZDJĘCIE

KALENDARZ
AKTUALNY CZAS

szablony stron