MENU
ODLICZAMY...

SONDA
Jak napisałeś próbne egzaminy?
bardzo dobrze
dobrze
mogło być lepiej...
źle

 

Patron szkoły


Jan Paweł II

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), właściwie Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 - papież. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof - fenomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek Roku 1994 magazynu Time.

Pontyfikat Jana Pawła II

 

Rok pierwszy

(16 X 1978 - 15 X 1979)  
 

 • 16 X 1978, ok. godz. 17.15 - wybór kard. Karola Wojtyły na papieża; ok. godz. 19.20 - pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi";
 • 17 X - radiowo-telewizyjne orędzie "Urbi et Orbi"; wizyta w poliklinice Gemelli u chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Deskura;
 • 22 X - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II;
 • 5 XI - pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva);
 • 12 XI - ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie;
 • 18 XI - spotkanie z abpem Marcelem Lefebvrem;
 • 3 XII - rozpoczęcie systematycznych odwiedzin w parafiach rzymskich;
 • 1 I 1979 - XII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju";
 • 6 I - święcenia biskupie ks. Franciszka Macharskiego, nowego metropolity krakowskiego;
 • 24 I - audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR;
 • 25 I - 1 II - pierwsza zagraniczna podróż Jana Pawła II do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama;
 • 4 III - encyklika "Redemptor hominis";
 • 12 III - audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich;
 • 3 IV - list do kard. Slipego z okazji zbliżającego się milenium chrztu Ukrainy;
 • 8 V - list apostolski "Rutilans agmen" do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława;
 • 31 V - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Jadwigi, królowej Polski;
 • 2 - 10 VI - podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ);
 • 30 VI - pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Franciszek Macharski, bp Władysław Rubin oraz jeden kardynał mianowany in pectore (w tajemnicy) - po kilku latach okazało się, że był nim chiński biskup Ignatius Gong Pin-mei;
 • 29 IX - 8 X - podróż do Irlandii i USA (2 X - przemówienie na forum ONZ).

 

Rok drugi

(16 X 1979 - 15 X 1980)

 
 

 • 16 X 1979 - adhortacja apostolska "Catechesi tradendae" o katechizacji w naszych czasach;
 • 10 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (apel o podjęcie badań nad "sprawą Galileusza");
 • 5 - 9 XI - pierwsze od czterech wieków plenarne zgromadzenie kardynałów;
 • 28 - 30 XI - podróż do Turcji (spotkanie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem I; ogłoszenie wspólnej deklaracji o ustanowieniu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej do dialogu teologicznego);
 • 29 XI - list apostolski "Inter Sanctos" ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów;
 • 15 XII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach nauczania teologicznego prof. Hansa Künga;
 • 1 I 1980 - XIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Prawda siłą pokoju";
 • 14 - 31 I - Synod Partykularny Kościoła Holenderskiego;
 • 20 II - audiencja dla grupy japońskich buddystów i szintoistów;
 • 24 II - list "Dominicae cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii;
 • 24 - 27 III - Nadzwyczajny Synod Biskupów Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego;
 • 2 - 12 V - podróż do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej (spotkanie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury; apel do świata o pomoc dla krajów Sahelu);
 • 5 V - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji;
 • 15 V - list do Niemieckiej Konferencji Biskupów: "Nieomylność Kościoła darem Chrystusa" w związku ze sprawą ks. Hansa Künga;
 • 30 V - 2 VI - podróż do Francji (2 VI - przemówienie w siedzibie UNESCO);
 • 22 VI - beatyfikacja m.in. Katarzyny Tekakwitha, Indianki z plemienia Mohawków;
 • 30 VI - 12 VII - podróż do Brazylii (w jednej z faweli Jan Paweł zdjął z palca pierścień i zostawił go ubogim);
 • 11 VII - list apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta;
 • 20 VIII - list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu;
 • 1 IX - dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej;
 • 26 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.
   

Rok trzeci

(16 X 1980 - 15 X 1981)

 
 

 • 25 X 1980 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie;
 • 14 XI - list do szefów państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE na temat wolności religijnej;
 • 15 - 19 XI - podróż do RFN;
 • 2 XII - encyklika "Dives in misericordia";
 • 31 XII - list apostolski "Egregiae virtutis" ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy;
 • 1 I 1981 - XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!";
 • 15 I - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
 • 8 II - spotkanie z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem;
 • 16 - 27 II - podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA - na Alaskę (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie);
 • 25 III - list "A Concilio Constantinopolitano" z okazji 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
 • 9 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Rodziny;
 • 13 V, ok. godz. 17.19, plac Świętego Piotra - zamach na życie Jana Pawła II;
 • 13 V - 3 VI - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 17 V - pierwsza po zamachu publiczna wypowiedź Papieża ("Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem");
 • 28 V - list do Polaków w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego;
 • 7 VI - ogólnokościelne (i ekumeniczne) obchody 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
 • 20 VI - 14 VIII - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 6 VII - powołanie stałej, 15-osobowej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej;
 • 14 IX - encyklika "Laborem exercens" (dokument ten miał być ogłoszony 15 V, w 90. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum").
   

Rok czwarty

(16 X 1981 - 15 X 1982)

 
 

 • 22 XI 1981 - adhortacja apostolska "Familiaris consortio" o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym;
 • 8 XII - list apostolski "Beata Hedvigis", ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
 • 14 - 18 XII - publikacja raportu o skutkach użycia broni nuklearnej, doręczonego sekretarzowi generalnemu ONZ oraz przywódcom USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji;
 • 18 XII - list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego;
 • 24 XII - Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską;
 • 1 I 1982 - XV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój - dar Boga powierzony ludziom";
 • 7 I - audiencja dla Icchaka Szamira, ministra spraw zagranicznych Izraela;
 • 12 II - deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE;
 • 12 - 19 II - podróż do Afryki: do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej;
 • 12 - 15 V - podróż do Portugalii (pielgrzymka do Fatimy - akt zawierzenia świata Matce Bożej);
 • 20 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury;
 • 22 V - Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny;
 • 28 V- 2 VI - podróż do Wielkiej Brytanii (wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego);
 • 7 VI - audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
 • 10 - 13 VI - podróż do Brazylii i Argentyny;
 • 15 VI - podróż do Szwajcarii (wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy);
 • 29 VIII - podróż do San Marino;
 • 15 IX - audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata;
 • 28 IX - audiencja dla Dalajlamy;
 • 3 X - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico;
 • 10 X - kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.
   

Rok piąty

(16 X 1982 - 15 X 1983)

 
 

 • 31 X - 9 XI 1982 - podróż do Hiszpanii;
 • 28 XI - konstytucja apostolska "Ut sit validum", nadająca Opus Dei status prałatury personalnej;
 • 1 I 1983 - XVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów";
 • 6 I - bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia;
 • 25 I - konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego;
 • 2 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
 • 24 II - prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II";
 • 2 - 10 III - podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti;
 • 16 - 23 VI - podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą);
 • 14 - 15 VIII - podróż do Francji (pielgrzymka do Lourdes).
 • 10 - 13 IX - podróż do Austrii;
 • 29 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie.
   

Rok szósty

(16 X 1983 - 15 X 1984)

 
 

 • 22 X 1983 - ogłoszenie Karty Praw Rodziny;
 • 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie;
 • 31 X - list do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra;
 • 11 XII - wizyta w rzymskim kościele luterańskim;
 • 27 XII - wizyta w rzymskim więzieniu Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą;
 • 1 I 1984 - XVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój rodzi się z serca nowego";
 • 10 I - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi;
 • 11 II - list apostolski "Salvifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia;
 • 18 II - porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską; ogłoszenie bł. Fra Angelico patronem artystów;
 • 24 II - powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu;
 • 4 III - rzymskie obchody 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza, Patrona Litwy;
 • 25 III - adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej;
 • 6 IV - list do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim";
 • 20 IV - list apostolski "Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych;
 • 1 V - list apostolski "Les grands mystčres" do biskupów Kościoła w sprawie pokoju w Libanie;
 • 2 - 12 V - podróż na Daleki Wschód (przez Alaskę): do Korei Płd., Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii (kanonizacja 103 męczenników koreańskich; wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu);
 • 2 VI - oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale;
 • 10 VI - dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan: "Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii";
 • 12 - 17 VI - podróż do Szwajcarii (wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów);
 • 16 - 17 VII - wyprawa narciarska w Alpy;
 • 6 VIII - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia";
 • 9 - 21 IX - podróż do Kanady;
 • 10 - 13 X - podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: do Dominikany i Portoryko (pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy odkrycia Ameryki).
   

Rok siódmy

(16 X 1984 - 15 X 1985)

 
 

 • 2 XII 1984 - adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia" o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła;
 • 1 I 1985 - XVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój i młodzi idą razem";
 • 26 I - 6 II - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago;
 • 11 II - ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia;
 • 27 II - audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki;
 • 30 - 31 III - rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży;
 • 31 III - List apostolski do młodych całego świata;
 • 11 IV - udział Papieża w obradach Konferencji Episkopatu Włoch;
 • 26 IV - audiencja dla uczestników sympozjum nt.: "Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji";
 • 11 - 21 V - podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii (wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości);
 • 25 V - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Deskur oraz abp Lubacziwski, Ukrainiec.
 • 2 VI - encyklika "Slavorum Apostoli";
 • 24 VI - dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem: "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego";
 • 8 - 19 VIII - podróż do Afryki: do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroko (przemówienie do młodzieży muzułmańskiej w Casablance);
 • 8 IX - podróż do Liechtensteinu (przez Szwajcarię).
   

Rok ósmy

(16 X 1985 - 15 X 1986)

 
 

 • 3 XI 1985 - beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, męczennika z Dachau;
 • 10 XI - Msza św. dla uczestników 23. sesji FAO (w 40. rocznicę powstania tej organizacji);
 • 25 XI - 8 XII - Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego;
 • 1 I 1986 - XIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód--Zachód: jest tylko jeden pokój";
 • 25 I - zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu;
 • 31 I - 11 II - podróż do Indii;
 • 22 III - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu;
 • 13 IV - wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej;
 • 10 V - ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej;
 • 18 V - encyklika "Dominum et Vivificantem";
 • 21 VI - otwarcie rzymskiego Centrum Solidarności im. Jana Pawła II - ośrodka terapeutycznego dla narkomanów;
 • 26 - 28 VI - rzymskie obchody 800-lecia chrystianizacji Łotwy;
 • 1 - 8 VII - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji;
 • 6 IX - apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc);
 • 1 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych";
 • 4 - 7 X - podróż do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).
   

Rok dziewiąty

(16 X 1986 - 15 X 1987)

 
 

 • 27 X 1986 - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich;
 • 6 XI - audiencja dla uczestników Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego;
 • 18 XI - 1 XII - podróż na Daleki Wschód: do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele;
 • 1 I 1987 - XX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju";
 • 13 I - audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego;
 • 20 II - audiencja dla matki Mehmeta Ali Agcy;
 • 22 II - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania;
 • 25 III - encyklika "Redemptoris Mater";
 • 31 III - 13 IV - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Chile, Argentyny (Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires);
 • 30 IV - 4 V - podróż do RFN (beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, filozofa, Żydówki, męczennicy Oświęcimia);
 • 5 czerwca - list apostolski "Sescentesima anniversaria" na 600--lecie chrztu Litwy;
 • 6 VI - inauguracja Roku Maryjnego; audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
 • 8 - 14 VI - podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą);
 • 25 VI - audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima;
 • 28 VI - beatyfikacja bpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Litwina;
 • 2 IX - spotkanie z członkami Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej;
 • 10 - 21 IX - podróż do USA i Kanady (m.in. spotkanie z chorymi na AIDS);
 • 1 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po Soborze Watykańskim II;
 • 4 X - beatyfikacja m.in. Marcela Callo, świeckiego działacza katolickiego.
   

Rok dziesiąty

(16 X 1987 - 15 X 1988)

 
 

 • 25 X 1987 - kanonizacja Giuseppe Moscatiego, świeckiego;
 • 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II;
 • 3 - 7 XII - wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I;
 • 4 XII - list apostolski "Duodecimum saeculum" z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego;
 • 27 XII - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?";
 • 30 XII - encyklika "Sollicitudo rei socialis";
 • 1 I 1988 - XXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia";
 • 3 I - spotkanie z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty;
 • 25 I - list apostolski "Euntes in mundum" z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 14 II - przesłanie "Magnum baptismi donum" do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 4 III - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
 • 8 IV - list do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre�a;
 • 7 - 19 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju;
 • 21 V - otwarcie na terenie Watykanu schroniska dla ubogich "Donum Mariae";
 • 14 VI - audiencja dla Dalajlamy;
 • 19 VI - kanonizacja 117 męczenników wietnamskich;
 • 23 - 27 VI - podróż do Austrii;
 • 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); konstytucja apostolska "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej;
 • 2 VII - list apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre�a;
 • 9 - 10 VII - rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
 • 15 VIII - list apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety;
 • 10 - 19 IX - podróż do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku;
 • 8 - 11 X - podróż do Francji (wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).
   

Rok jedenasty

(16 X 1988 - 15 X 1989)

 
 

 • 28 X 1988 - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich);
 • 3 XI - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax": "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi";
 • 30 XII - adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim;
 • 1 I 1989 - XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju";
 • 8 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 6 II - audiencja dla prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla;
 • 20 IV - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
 • 28 IV - 6 V - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi;
 • 15 V - apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu;
 • 27 V - audiencja dla prezydenta USA George�a Busha;
 • 1 - 10 VI - podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji;
 • 17 VII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL;
 • 15 VIII - adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła;
 • 19 - 21 VIII - podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela);
 • 27 VIII - list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 • 1 IX - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II);
 • 7 IX - list apostolski "Ancora una volta" o sytuacji w Libanie;
 • 15 IX - audiencja dla mnichów - buddystów tybetańskich;
 • 26 IX - 2 X - wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami);
 • 6 - 16 X - podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius;
 • 15 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".
   

Rok dwunasty

(16 X 1989 - 15 X 1990)

 
 

 • 20 X 1989 - audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego;
 • 12 XI - kanonizacja bł. Agnieszki Czeskiej i bł. br. Alberta Chmielowskiego;
 • 15 XI - audiencja dla uczestników międzynarodowej konferencji nt.: "Kościół wobec AIDS";
 • 1 XII - audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
 • 1 I 1990 - XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"; wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 24 I - orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Misja Kościoła w erze komputerów";
 • 25 I - 1 II - podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu;
 • 9 II - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską;
 • 15 III - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR;
 • 19 IV - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną;
 • 21 - 22 IV - podróż do Czechosłowacji;
 • 6 - 14 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao;
 • 15 V - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rumunią;
 • 20 V - beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego;
 • 24 V - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele;
 • 25 - 27 V - podróż na Maltę;
 • 27 VIII - audiencja dla przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy;
 • 1 - 10 IX - podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej;
 • 30 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów we współczesnym świecie.
   

Rok trzynasty

(16 X 1990 - 15 X 1991)

 
 

 • 18 X 1990 - konstytucja apostolska "Sacri canones", promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich;
 • 28 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów;
 • 18 XI - audiencja dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
 • 5 - 6 XII - obchody 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate";
 • 6 XII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią;
 • 7 XII - encyklika "Redemptoris missio";
 • 1 I 1991 - XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju";
 • 11 I - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
 • 15 I - listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George�a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
 • 16 I - przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie;
 • 19 I - audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku;
 • 21 I - przywrócenie w Polsce Ordynariatu Polowego;
 • 5 II - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
 • 13 II - posłanie do Światowej Rady Kościołów;
 • 4 - 5 III - spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej;
 • 21 III - list do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej;
 • 4 - 7 IV - konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt;
 • 13 IV - mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie;
 • 1 V - encyklika "Centesimus annus" (w 100. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum");
 • 10 - 13 V - podróż do Portugalii;
 • 19 V - list do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego;
 • 31 V - list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej;
 • 1 - 9 VI - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego);
 • 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Rumun i Słowak;
 • 13 - 20 VIII - podróż do Polski (drugi etap - w dniach 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa; beatyfikacja Anieli Salawy; Światowy Dzień Młodzieży) i na Węgry;
 • 7 IX - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią;
 • 8 IX - ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii;
 • 10 X - list do biskupów Chorwacji;
 • 11 X - list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii;
 • 12 - 21 X - podróż do Brazylii.
   

Rok czternasty

(16 X 1991 - 15 X 1992)

 
 

 • 23 X 1991- apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji;
 • 27 X - beatyfikacja ks. Adolfa Kolpinga, prekursora społecznej nauki Kościoła;
 • 8 XI - audiencja dla prezydenta USA George�a Busha;
 • 17 XI - kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego;
 • 28 XI - 14 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie;
 • 7 XII - nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Papieża w intencji jedności Europy;
 • 8 XII - apel o pokój w Jugosławii;
 • 20 XII - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna;
 • 1 I 1992 - XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".
 • 13 I - uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii;
 • 8 II - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją oraz Ukrainą;
 • 19 - 26 II - podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé);
 • 25 III - adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie; bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce;
 • 26 III - audiencja dla przedstawicieli Światowej Rady Metodystów;
 • 4 IV - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią;
 • 23 IV - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
 • 9 V - ustanowienie Światowego Dnia Chorego (11 II);
 • 17 V - beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita, niewolnicy sudańskiej;
 • 23 V - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją oraz Mołdawią;
 • 25 V - audiencja dla anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George�a Careya;
 • 28 V - list Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia;
 • 4 - 10 VI - podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą;
 • 25 VI - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego;
 • 12 - 28 VII - pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli;
 • 21 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Bośni i Hercegowiny;
 • 28 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji;
 • 9 - 14 X - podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej);
 • 11 X - konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
   

Rok piętnasty

(16 X 1992 - 15 X 1993)

 
 

 • 31 X 1992 - audiencja dla uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk (rehabilitacja Galileusza: "Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych");
 • 12 XI - przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.
 • 7 XII - prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego;
 • 20 XII - wizyta w jadłodajni dla ubogich;
 • 1 I 1993 - XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim";
 • 10 I - Dzień Modlitw o Pokój w Europie (Asyż);
 • 2 II - list do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie;
 • 3 - 10 II - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV);
 • 11 II - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes;
 • 1 III - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny;
 • 20 III - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Dunsa Szkota, filozofa i teologa;
 • 6 IV - telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim;
 • 9 IV - list do sióstr karmelitanek w sprawie Karmelu w Oświęcimiu;
 • 18 IV - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej;
 • 25 IV - podróż do Albanii;
 • 8 VI - dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: "Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu";
 • 12 - 17 VI - podróż do Hiszpanii;
 • 2 VII - pobyt w poliklinice Gemelli (badania kontrolne);
 • 28 VII - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską;
 • 6 VIII - encyklika "Veritatis splendor";
 • 9 - 16 VIII - podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA (Światowy Dzień Młodzieży w Denver);
 • 4 - 10 IX - podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii;
 • 21 IX - audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.
   

Rok szesnasty

(16 X 1993 - 15 X 1994)

 
 

 • 16 X 1993 - audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna;
 • 11 - 12 XI - pobyt w poliklinice Gemelli (zwichnięcie stawu barkowego);
 • 30 XII - podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem;
 • 1 I 1994 - XXVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości"; ustanowienie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych;
 • 4 - 5 I - spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 7 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni;
 • 11 I - apel Papieskiej Rady "Iustitia et Pax": "Pokój na Bałkanach jest możliwy";
 • 23 I - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach (Papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach);
 • 2 II - List do rodzin;
 • 11 II - ustanowienie Papieskiej Akademii Obrony Życia;
 • 17 III - audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina;
 • 8 IV - odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej;
 • 9 IV - telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju;
 • 10 IV - 8 V - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce;
 • 14 IV - list do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości";
 • 24 IV - beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla;
 • 28 IV - wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej);
 • 29 IV - 27 V - pobyt w poliklinice Gemelli;
 • 19 V - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
 • 22 V - list apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom;
 • 9 VI - przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego;
 • 13 - 14 VI - nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000;
 • 15 VI - dzień modlitw o pokój w Rwandzie;
 • 8 IX - Msza św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie); apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny;
 • 10 - 11 IX - podróż do Chorwacji;
 • 14 IX - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach";
 • 29 IX - audiencja dla pierwszego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej;
 • 2 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.
   

Rok siedemnasty

(16 X 1994 - 15 X 1995)

 
 

 • 29 X 1994 - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.
 • 19 X - prezentacja książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei";
 • 10 XI - list apostolski "Tertio Millennio adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000;
 • 11 XI - ogłoszenie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV wspólnej deklaracji chrystologicznej;
 • 26 XI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
 • 13 XII - List do dzieci;
 • 26 XII - Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem Roku" przez amerykański tygodnik "Time";
 • 1 I 1995 - XXVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju";
 • 11 - 21 I - podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki (Światowy Dzień Młodzieży w Manili);
 • 25 III - encyklika "Evangelium vitae"; listy: na 400-lecie Unii Brzeskiej i na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
 • 7 IV - audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów pastora Konrada Raisera;
 • 2 V - list apostolski "Orientale lumen";
 • 20 - 22 V - podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra) i nieoficjalna wizyta w Polsce (22 V: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec);
 • 25 V - encyklika "Ut unum sint";
 • 3 - 4 VI - podróż do Belgii;
 • 27 - 30 VI - wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (ogłoszenie wspólnej deklaracji podsumowującej dotychczasowe dokonania na drodze dialogu ekumenicznego);
 • 29 VI - List do kobiet w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie (Pekin, 4 - 15 IX);
 • 30 VI - 3 VII - podróż na Słowację (kanonizacja trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego; hołd złożony męczennikom protestanckim)
 • 9 - 10 IX - spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto;
 • 14 - 20 IX - podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa");
 • 4 - 9 X - podróż do USA (5 X - przemówienie na forum ONZ).
   

Rok osiemnasty

(16 X 1995 - 15 X 1996)

 
 

 • 17 X 1995 - spotkanie z biskupami b. Jugosławii;
 • 12 XI - list apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej.
 • 26 XI - 14 XII - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi;
 • 1 I 1996 - XXIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju";
 • 21 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
 • 5 - 12 II - podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli;
 • 22 II - konstytucja apostolska "Niversi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu;
 • 25 III - adhortacja apostolska "Vita consecrata" o życiu konsekrowanym;
 • 14 IV - podróż do Tunezji;
 • 15 IV - audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa;
 • 18 IV - list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej;
 • 17 - 19 V - podróż do Słowenii;
 • 15 VI - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i Tadżykistanem;
 • 21 - 23 VI - podróż do RFN (beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny);
 • 6 - 7 VII - rzymskie obchody 400-lecia Unii Brzeskiej;
 • 6 - 7 IX - podróż na Węgry;
 • 19 - 23 IX - podróż do Francji;
 • 6 - 15 X - pobyt w poliklinice Gemelli.
   

Rok dziewiętnasty

(16 X 1996 - 15 X 1997)

 
 

 • 22 X 1996 - przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk: "Magisterium Kościoła wobec ewolucji";
 • 27 X - rzymskie obchody 350-lecia Unii Użhorodzkiej;
 • 7 - 10 XI - obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II (z udziałem ok. 1500 kapłanów wyświęconych w 1946 r.);
 • 13 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO;
 • 15 XI - prezentacja książki Jana Pawła II "Dar i tajemnica";
 • 19 XI - audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro;
 • 24 XI - beatyfikacja dwóch austriackich męczenników II wojny: ks. Ottona Neururera i ks. Jakuba Gappa;
 • 3 - 5 XII - wizyta w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George�a Careya (nabożeństwo ekumeniczne; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu);
 • 10 - 13 XII - wizyta w Watykanie patriarchy Ormian Karekina I Sarkissiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
 • 25 XII - list do mieszkańców Rzymu ("Z Ewangelią w życie"), dostarczony wszystkim rzymskim rodzinom;
 • 1 I 1997 - XXX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Przebacz, a zaznasz pokoju";
 • 23 - 25 I - wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
 • 2 II - I Dzień Życia Konsekrowanego;
 • 3 II - audiencja dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
 • 4 III - list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze;
 • 30 III - inauguracja "strony" Stolicy Apostolskiej w Internecie;
 • 7 IV - audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego;
 • 12 - 13 IV - podróż do Bośni i Hercegowiny;
 • 25 - 27 IV - podróż do Czech;
 • 4 V - beatyfikacja cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla;
 • 10 - 11 V - podróż do Libanu (10 V - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Nowa nadzieja dla Libanu");
 • 31 V - 10 VI - podróż do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowo-wschodniej; kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej);
 • 17 VII - list do prezydenta Rosji w sprawie projektu ustawy o wolności religijnej dyskryminującej katolików;
 • 21 - 24 VIII - podróż do Francji (Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, świeckiego działacza katolickiego);
 • 2 - 6 X - podróż do Brazylii (Światowe Spotkanie Rodzin).
   

Rok dwudziesty

(16 X 1997 - 15 X 1998)

 
 

 • 19 X 1997- list apostolski "Divini amoris scientia" z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła;
 • 31 X - 2 XI - watykańskie sympozjum nt.: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim";
 • 9 XI - beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej;
 • 10 XI - porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju;
 • 16 XI - 12 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce;
 • 1 I 1998 - XXXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich";
 • 3 I - wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu);
 • 11 I - list do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni rodzinnych;
 • 21 - 26 I - podróż na Kubę;
 • 21 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Adam Kozłowiecki, polski misjonarz w Zambii oraz dwaj kardynałowie mianowani "in pectore" (w tajemnicy");
 • 23 II - ratyfikacja konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
 • 15 III - beatyfikacja bułgarskiego biskupa Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, uwięzionego i zamordowanego przez komunistów;
 • 16 III - dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem "Pamiętamy: Refleksje nad Szoa";
 • 19 III - święcenia biskupie ks. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego;
 • 21 - 23 III - podróż do Nigerii;
 • 25 III - wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
 • 19 IV - 14 V - Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji;
 • 30 - 31 V - Światowe spotkanie ruchów kościelnych w Rzymie;
 • 31 V - list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli;
 • 12 VI - audiencja dla przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata;
 • 19 - 21 VI - podróż do Austrii (beatyfikacja m.in. s. Restituty Kafki, męczennicy II wojny);
 • 1 VII - list apostolski "Ad tuendam fidem" o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności;
 • 23 VII - list apostolski "Apostolos Suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu;
 • 20 IX - beatyfikacja Giuseppe Toviniego, świeckiego działacza katolickiego, bankowca;
 • 2 - 4 X - podróż do Chorwacji (beatyfikacja kard. Alojzije Stepinca, komunistycznego więźnia politycznego);
 • 11 X - kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, Żydówki i zakonnicy, filozofa, męczennicy Oświęcimia.

 

LOSOWE ZDJĘCIE

KALENDARZ
AKTUALNY CZAS

szablony stron