Remont a koszty uzyskania przychodu

Jeśli prowadzisz firmę, która ma swoją siedzibę w twoim własnym domu, w którym jednocześnie znajduje się twoje użytkowane na co dzień mieszkanie, możesz część kosztów eksploatacyjnych wrzucić w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście koszty eksploatacyjne należy obliczyć w odpowiedniej proporcji do użytkowanej powierzchni pod działalność gospodarczą. Można odliczyć sobie więc koszty remontu mieszkania, ale także odsetki od kredytu udzielonego na mieszkanie, o ile kredyt oczywiście jest spłacany w trybie ciągłym. Oczywiście mieszkanie musi zostać uznane jako miejsce wykonywania działalności Jeszki podatnik ma umowę użyczenia lokalu o ile lokal nie jest jego własnością. Czyli jeśli wykonujemy działalność w domu należącym do naszych rodziców, musimy sporządzić sobie dokument, który poświadcza, że rodzice dokonali nam użyczenia. Można też przepisać na dziecko część domu. Wtedy dopiero możemy odliczać sobie rozmaite koszty remontu mieszkania od dochodu, bo jesteśmy właścicielami powierzchni, która wykorzystuje firma, która jest na nasze nazwisko.

Comments are closed.