MENU
ODLICZAMY...

Jak napisałeś próbne egzaminy?
bardzo dobrze
dobrze
mogło być lepiej...
źle

ZAŁOŻENIA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE – NASZE CELE

W roku 2012 nasze Gimnazjum uzyskało certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od tego momentu nasze działania w zakresie promocji szeroko pojętego zdrowego stylu życia zostały zintensyfikowane i zdecydowanie bardziej widoczne dla samych uczniów, jak i ich rodziców i całej społeczności szkolnej. Koncentrujemy się na poszerzaniu wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym, dostarczeniu uczniom pozytywnych wzorców oraz mobilizowaniu młodych ludzi do podejmowania różnorodnych aktywności, które umożliwią im wszechstronny rozwój i dokonywanie w przyszłości świadomych i właściwych wyborów. Głównym celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, promującej zdrowy i aktywny styl życia, gwarantującej rozwój całej społeczności szkolnej, a w szczególności wychowanie zdrowych i świadomych swoich możliwości młodych ludzi. Realizacji tego celu ma służyć szerzenie wiedzy o zdrowiu, podejmowanie działań prozdrowotnych, a także aktywizacja uczniów do poznawania swoich możliwości i otaczającego ich świata.Zadania realizowane w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie
 • integracja uczniów klas I
 • kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w klasach
 • bezpieczna i przyjazna szkoła
 • przeciwdziałanie agresji i świadome podejmowanie wyborów
 • kształtowanie wrażliwości na problemy drugiego człowieka, działalność charytatywna
 • dbanie o estetykę szkoły i otoczenie
 • dbanie o kulturę języka codziennego
 • rozwijanie zainteresowań
 • poznawanie kierunków kształcenia i zawodów na rynku pracy
 • promocja osiągnięć
 • higiena środowiska szkolnego
 • aktywne formy spędzania wolnego czasu
 • diagnoza oczekiwań uczniów względem szkoły
 • ocena sprawności fizycznej
 • uczestnictwo w zajęciach wf i w życiu sportowym szkoły
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • konkursy plastyczne
 • aktywne zagospodarowanie wolnego czasu
 • współzawodnictwo i rywalizacja w sporcie
 • ruch a odżywianie
 • ruch jako sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego i odreagowanie stresu
 • zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu
 • zapobieganie nałogom
 • sport alternatywą uzależnień
 • problemy okresu dojrzewania

RAPORTYPREZENTACJA AUTOEWALUACJI ZA LATA 2012/2013 - 2015/2016

Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu uzyskało bardzo dobre wyniki pod względem upowszechniania wiedzy o działaniach realizowanych w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie w znacznym stopniu orientują się w zadaniach podejmowanych przez szkołę. Duże zainteresowanie dodatkowymi informacjami wykazują rodzice Pod względem współpracy z różnorodnymi organizacjami w celu propagowania zdrowego stylu życia szkoła wykazuje dużą aktywność. Na wysokim poziomie stoją diagnoza potrzeb i promocja zdrowia w placówce. Równie wysoko ocenione zostało planowanie i realizacja zadań. Większość podejmowanych działań została ujęta w szkolnych programach profilaktycznych i wychowawczych.

W wymiarze edukacji zdrowotnej organizowane są różnoraki akcje, np. Turnieje sportowe, wycieczki turystyczne, projekty edukacyjne (zapobieganie narkomanii, dopalaczom, zaburzeniom odżywiania, cyberprzemocy, agresji werbalnej i niewerbalnej), akcje charytatywne, zbiórki żywności, akcje ekologiczne. Szczególny nacisk przykładany jest do uwrażliwienia na potrzeby innych ludzi, a także zwierząt (koło wolontariatu, pomoc dla schroniska dla zwierząt, adopcja psa). Zaobserwowano w ostatnich latach znaczny wzrost stopnia zaangażowania uczniów w działalność szkolnego koła wolontariatu (w ciągu 4 lat działalności o 75%) W zakresie standardu czwartego na wysokim poziomie oceniono rolę nauczyciela w wsparciu uczniów. Ocena ta jest tak samo wysoka według uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. Szkoła stwarza rodzicom możliwości szerokiego uczestnictwa w życiu i pracy gimnazjum. W placówce przestrzegane i respektowane są prawa ucznia, co podkreślają sami zainteresowani.Bardzo wysokie noty placówka otrzymała w standardzie piątym dotyczącym organizacji i warunków pracy oraz bazy lokalowej. Najwyższe oceny otrzymały budynek i teren szkolny. Decydujący wpływ na ten wynik ma kompleks sportowy Orlik oraz przyszkolne tereny organizacji zajęć ruchowych, które są urozmaicone i umożliwiają uczniom wielokierunkowe rozwijanie zainteresowań. Szczególną rolę odgrywają także warunki sanitarne szkoły (duża ilość toalet, łazienki wyposażone w dozowniki mydła, suszarki, papier toaletowy).Świetne wyniki szkoła uzyskała w zakresie zabezpieczenia przed wypadkami, urazami oraz dostępności pierwszej pomocy. Najważniejszym aspektem tego wymiaru jest całotygodniowy dyżur pielęgniarski w placówce. Opieka higienistki szkolnej obejmuje wszystkich uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30. Podejmowane działania dotyczą zarówno doraźnych przypadków, jak i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej (pomiary wagi, wzrostu, badanie wzroku, pogadanki na temat higieny osobistej w okresie dojrzewania, zachowań ryzykownych czy wręcz niebezpiecznych).Szukając zagadnienia, które po analizie autoewaluacji zostało ocenione najni należy skupić się na standardzie czwartym i opinii uczniów. W tym standardzie niezadowalające okazały się wyniki w zakresie poziomu satysfakcji uczniów ze szkoły. Po rozmowach indywidualnych z poszczególnymi przedstawicielami młodzieży oraz wywiadach w klasach drugich zdecydowano o skupieniu się na tym problemie. W szczególności dotyczy to słabej motywacji do nauki lub innej aktywności na terenie szkoły. Uczniowie czują się przeciążeni nauką, często także znudzeni przebiegiem lekcji. Analizując powyższe problemy należy dojść do konkluzji, że stwarzają one poważne niebezpieczeństwo pojawienia się trudności szkolnych nawet u dobrych uczniów. Niska satysfakcja ze szkoły wpływa na całokształt podejścia ucznia do nauki i obowiązku szkolnego. Uczeń niezadowolony przychodzi do szkoły niechętnie, opuszcza lekcje, nie bierze aktywnego udziału w zajęciach i innych aspektach życia szkoły. Te czynniki przekładają się na wyniki nauki i aktywność szkolną ucznia, co może powodować powstanie swoistego błędnego koła. W celu zapobieżenia tym zagrożeniom stworzony został plan działań obejmujący zarówno sferę dydaktyczną, jak i wychowawczą oraz organizacyjną. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2016 i 2017.

Diagnozy na podstawie autoewaluacji i wywiadów wśród uczniów dokonały koordynatorki Szkoły Promującej Zdrowie: Urszula Durnaś, Agnieszka Kapica

PREZENTACJA POWER POINT.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REALIZACJA WYBRANYCH ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

3 czerwca 2016 r.

POKAZ MODY KOLEKCJI UCZNIÓW CKZiU "MY 2016"24 maja 2016 r. w ramach Święta Szkoły uczestniczyliśmy w premierowym pokazie autorskich kolekcji prac uczniów Technikum nr 7 i ZSZ nr 9 . Podczas prezentacji obejrzeliśmy 12 kolekcji min. kolekcję "DI VISION", "CANDY", "EAGLE" i propozycje modową dla mężczyzn "FANTASMAGORIA". Jednak na nastolatkach największe wrażenie zrobiła kolekcja "NEPHRITIS" - ręcznie malowane t-shirty i bluzy oraz pokaz fryzur w stylu ekstrawaganckim i klasycznym.

Fotoreportaż

Anna Walas
13 lutego 2016 r.

MISTRZOSTWA SOSNOWCA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

Dnia 4 lutego 2016 zakończyły się Międzygimnazjalne Mistrzostwa Sosnowca w koszykówce dziewcząt. Uczennice naszej szkoły osiągnęły wielki sukces zajmując III miejsce w mieście. W ostatnim dniu zawodów pokonały drużynę Gimnazjum nr 7 29:12 oraz drużynę Gimnazjum 16 31:10.

Dyplom i puchar naszym zawodniczkom wręczał trener koszykówki pan Jacek Dyja. Trofea przyjęły:

Wiktoria Kozak 3c- kapitan drużyny, Klaudia Smiatacz 3b, Kasia Bąchor 3b Julka Sikorska 3a, Małgosia Kowalska 2a, Julka Lachendro 2a, Oliwka Pikuła 2a, Kamila Jakubczak 2a, Zuzia Barczyk 2b, Laura Ceglarz 2b, Dominika Sękowska 2b, Karolina Antoniak 2c, Natalia Kwiatek 2c, Mariola Kaczmarczyk 1c, Weronika Kulpecka 1c oraz Estera Zarzycka 1c.
Wszystkim koszykarkom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

Drużynę prowadziła pani Agata Heyda.

Fotoreportaż
15 stycznia 2016 r.

WIGILIA DLA BEZDOMNYCH I UBOGICH GRUDZIEŃ 2015


21 grudnia, w przedświąteczny poniedziałek, wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w organizacji posiłku wigilijnego dla osób bezdomnych i ubogich z terenu miasta Sosnowca. Głównymi organizatorami był CARITAS Diecezji Sosnowieckiej oraz Urząd Miejski w Sosnowcu. Na kolacji obecni byli przedstawiciele władz kościelnych oraz państwowych. Wspólnie z 300 osobami potrzebującymi wsparcia materialnego i psychicznego, opłatkiem łamały się takie osobistości jak biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Wolontariusze przygotowywali stoły, paczki świąteczne wraz z życzeniami pisanymi na okolicznościowych kartkach przez naszych uczniów, podawali do stołów, sprzątali po kolacji świątecznej, rozdawali paczki.
Nasze dobrowolki i dobrowlcy z wielkim poświęceniem udzielali się ponad 4 godziny.
Takie działania uczą empatii, dają radość z pomagania innym oraz pozwalają na odkrywanie i przeżywanie nowych doświadczeń.
Pod wrażeniem pracy i zaangażowania charytatywnego naszych uczniów, byli wszyscy uczestniczący w kolacji oficjele oraz organizatorzy akcji.

Na szacunek i uznanie zasłużyli następujący wolontariusze:

 • Milena Widawska 3a
 • Katarzyna Bąchor 3b
 • Sławek Owczarek 3b
 • Ola Papaj 3b
 • Andrzej Podgórski 3c
 • Ignacy Świrk 3c
 • Max Zapisek 2a
 • Paulina Pabiś 2b
 • Igor Pajkert 2b
 • Dominik Rendchen 2b
 • Konrad Strzelecki 2b
 • Karolina Antoniak 2c
 • Natalia Kwiatek 2c
 • Natalia Nowak 1a
 • Kamila Radomska 1a
 • Jagoda Ryńska 1a


Fotoreportaż

Agata Heyda.
28 grudnia 2015 r.

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W BIEDRONCE


W piątek 11 i w sobotę 12 grudnia 2015 roku wolontariusze naszego gimnazjum wraz z nauczycielami uczestniczyli w akcji charytatywnej organizowanej przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy.

W działaniach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczyło 29 "Dobrowolek" i 8 nauczycieli.

Najbardziej zaangażowani wolontariusze to: Andrzej Podgórski, Karolina Antoniak, Natalia Kwiatek, Kamila Radomska, Natalia Nowak, Magdalena Kucia, Ania Majcherczyk, Jagoda Ryńska. Wielką pomoc przy organizacji, koordynatorka akcji Agata Heyda otrzymała od Mileny Widawskiej i Wiktorii Karbowniczek – liderki Szkolnego koła Wolontariatu.

Nauczyciele, którzy poświęcili swój wolny czas w ramach tej akcji to: p. J. Hojda, p. W. Czerw, p. D. Lewandowska, p. A. Heyda, p. A. Kapica, p. J. Sajdak, p. E. Kaczmarczyk oraz p. W. Nabielski.

Nasze działania okazały się bardzo owocne. Uzbieraliśmy

436, 753 kg


żywności – makarony, ryż, mąka, cukier, olej, dżemy, owoce w syropie, słodycze, płatki śniadaniowe i inne pojedyncze artykuły.

Wszystkim (wolontariuszom, nauczycielom i przede wszystkim darczyńcom), którzy przyczynili się do osiągnięcia takiej ilości

DZIĘKUJEMY


Fotoreportaż.

Agata Heyda.29 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE WARSZTATY WOLONTARIUSZY CARITAS SOSNOWIEC


Dnia 18 listopada 2015r. wolontariusze naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez CARITAS diecezji Sosnowieckiej.

Ania Majcherczyk, Jagoda Ryńska, Andrzej Podgórski, Max Zapisek, Tymek Masarczyk, Ignacy Świrk oraz Sławek Owczarek uczestniczyli w wykładzie i warsztatach zatytułowanych:

"Głuchy język, czyli wszystko o języku migowym"

Oprócz zajęć "dla ducha" zadbano o coś "dla ciała". Zabawy taneczne oraz ruch przy muzyce "ożywiły" wszystkich uczestników spotkania.

Przed nami DZIEŃ WOLONTARIUSZA. Spotkamy się 5 grudnia w Dąbrowie Górniczej, 7 grudnia będziemy świętować w szkole.

Opiekun SKW Agata HeydaFotoreportaż.8 listopada 2015 r.

"Sport moim wyborem" to hasło kampanii, której celem jest promocja sportu jako narzędzia walki z dopalaczami. W ramach kampanii, 28 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce siatkowej, Marcina Prusa, a także przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji. Wspólnie, przekonywali młodzież jak niebezpieczne są dopalacze, które nie tylko zabierają wolność, ale i życie. W trakcie spotkania, siatkarz opowiadał o swojej drodze do sukcesu, wskazywał także na korzyści jakie daje życie wolne od nałogów.

Fotoreportaż.6 października 2015 r.

Ściana wspinaczkowa "Poziom 450".

Fotoreportaż.Rok szkolny 2014/2015

8 grudnia 2014 r.

Dnia 6 grudnia w dniu św. Mikołaja wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z rodzicami i sympatykami Koła odwiedzili Dom Małego Dziecka w Sosnowcu przy ul. Szczecińskiej. Wręczali wspólnie podarunki takie jak ubranka, buty, zabawki, kosmetyki i artykuły szkolne. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku o który zadbała mama ucznia klasy 2b pani Milena Owczarek piekąc przepyszne ciasta.
W akcję zaangażowała się także pani Beata Świrk mama ucznia z klasy 2c. Pomagali jej sympatycy Koła ? pani Michalina świrk oraz pan Piotr Radziwonowicz. Dzięki ich pomocy nasze działanie był bardziej skuteczne. Zaofiarowali oni również pomoc w następnej akcji, która została ustalona na termin 1 czerwca. Jednakże zastanawiamy się czy będziemy obdarowywać tylko ten Dom Dziecka czy może pomożemy innym dzieciom.
Fantastyczny występ sztuczek magicznych zaprezentowała Kinga Ptasińska z klasy 3c i jej asystentka Natalia Lubaszka z klasy 3a. Pomagała jej w występie także Gabrysia Pietruszka z klasy 3c. świetnie zajmowały się dziećmi i organizowały zabawę Kinga Oleksy (3c), Klaudia Porwit (3c), Julka Pisiałek (3c) oraz Wiktoria Karbowniczek (2a). Nad wszystkim czuwała i dokumentowała akcję robiąc zdjęcia pani Agata Heyda - opiekun SKW przy G 9.

Fotoreportaż1 grudnia 2014 r.

Miło nam poinformować, że zespół szkolnego koła językowo - teatralnego w składzie: Kinga Ptasińska, Patrycja Trząska, Zuzanna Marzec, Gabriela Pietruszka, Jakub Parapura z klasy IIIC oraz Samuel Ceglarz z klasy IIIB, pod opieką p. Joanny Janas-Sajdak, prezentując sztukę autorstwa Kingi Ptasińskiej

pt. "The Curse of King Arthur"

zdobył Pierwsze Miejsce
w

VII Regionalnym Przeglądzie Teatrzyków Obcojęzycznych i Krótkich Form Teatralnych organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej i Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej, który odbył się 28 listopada 2014 r.

Ponadto uczennica Kinga Ptasińska zdobyła wyróżnienie za kreację aktorską, autorski scenariusz i wyróżniające się umiejętności językowe.

Umiejętności językowe uczennicy Zuzanny Marzec zostały natomiast wyróżnione nagrodą specjalną ufundowaną przez Ogólnopolską Szkołę Językową British School. Nagroda ta to certyfikat uprawniający do darmowego semestru nauki języka angielskiego na dowolnym poziomie zaawansowania.
Była to jedyna taka nagroda przyznana w konkursie. Jury podkreślało zarówno wysokie umiejętności językowe, jak i sceniczne naszych uczniów, którzy zdobyli najwięcej nagród.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Janas-Sajdak.8 października 2014 r.

Wycieczka do Srebrnej Góry.

Fotoreportaż.

Rok szkolny 2013/2014

8 czerwca 2014 r.

31 maja w sobotę w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sportu oraz Dzień Dziecka. Z tej okazji uczniowie mogli wykazać się w wielu dyscyplinach sportowych. Reprezentacje klas brały udział w zawodach i konkursach. W mistrzostwach piłki nożnej oraz koszykówce wygrała klasa III c. W piłce siatkowej dziewcząt wygrała II a. Pierwsze miejsce w siatkówce plażowej zdobyła drużyna z klasy III b (Wojciech Andruszkiewicz i Wojciech Wydmański), II miejsce - Kinga Oleksy i Justyna Glanda z II c, III miejsce - Paweł Miliński i Hubert Hałaciński z II c.

W biegu na 60 m wygrała Katarzyna Gralikowska i Kacper Szymandera. W skoku w dal dziewcząt wygrała również Katarzyna Gralikowska, w kategorii chłopców natomiast Dawid Szubert. W konkursie rzutów osobistych zwyciężył Rafał Piętka z III c. W klasyfikacji na najbardziej usportowioną klasę I miejsce zajęła II c, II m.- II a i III m. - I c. Gratulujemy wszystkim sukcesów sportowych. Oprócz atrakcji sportowych były także zabawy muzyczne, a mianowicie karaoke. Każdy mógł spróbować swoich talentów w śpiewaniu. Najwięcej, bo aż 8 razy zaśpiewał Mateusz Szczepańczyk. Innym rekordzistą był Kuba Żak. Za każdy występ uczestnik wygrywał pluszową zabawkę.

Innym punktem programu była prezentacja projektów edukacyjnych. Uczniowie przygotowali swoje wystąpienia pod okiem nauczycieli: Beaty Polniak, Agnieszki Kapicy, Marioli Baszyńskiej, Grzegorza Peli. Tematy były bardzo zróżnicowane: Biblioteka szkolna jako centrum informacji. Jak wykorzystuję jej zasoby?, Czy znasz pomniki przyrody w Sosnowcu?, Narkotyki. Czy warto ryzykować?, Mój rachunek bankowy. Jak zarządzam moimi finansami? Nad całością projektów czuwała mgr Joanna Janas- Sajdak. Poza tym w części sportowej uczniowie prezentowali projekty związane z tematyką olimpijską przygotowane pod okiem mgra Wojciecha Nabielskiego. Uczniowie, którzy ten dzień spędzili w szkole, na pewno dobrze się bawili.

Fotoreportaż.6 maja 2014 r.

Mini Targi Edukacyjne

Fotoreportaż.17 marca 2014 r.

20 lutego 2014r. podczas zawodów organizowanych w Gimnazjum nr 11, drużyna chłopców z naszego gimnazjum (Daniel Adamski i Artur Bubała) zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w badmintonie i będzie reprezentować miasto w zawodach rejonowych! II miejsce przypadło Gimnazjum nr 2 a III miejsce Gimnazjum nr 27. Do turnieju zgłosiło się 9 dwuosobowych drużyn. Wywalczenie mistrzostwa nie było łatwe, gdyż wiele z meczy było rozgrywanych na wysokim poziomie. Tym bardziej cieszy sukces naszej drużyny.
Do sukcesu przyczynił się Wojciech Wydmański, nie ustępujący poziomem umiejętności kolegom, który jako sparingpartner pomógł kolegom tak dobrze przygotować się do zawodów.

Opiekunem uczniów jest nauczyciel wychowania fizycznego Ewa Kowalska-Szkriba.

Fotoreportaż.25 stycznia 2014 r.

W grudniu w naszej szkole odbył się VII Mikołajkowy Turniej dla szkół podstawowych. Organizatorem turnieju był Samorząd Szkolny oraz ochotnicy z różnych klas. W turnieju uczestniczyły zaprzyjaźnione szkoły podstawowe nr 9, 23, 38, 42. Sędzią głównym zawodów był Daniel Adamski, natomiast liniowymi Artur Bubała i Wojciech Wydmański. Za punktację odpowiadała Klaudia Kokoszka i Wiktoria Kozak. Rozgrzewkę przeprowadzały Marta Frelik i Justyna Glanda. Kinga Oleksy oraz Kasia Daraż oprowadzały uczniów podstawówki po naszej szkole. Ponadto za szatnie oraz inne czynności odpowiedzialne były Aleksandra Urbańska i Klaudia Krajka. Zdjęcia robiła Dominika Halama i Klaudia Smiatacz. Wyniki sportowej rywalizacji:

 • 1 miejsce sp. 42
 • 2 miejsce sp. 23
 • 3 miejsce sp. 9
 • 4 miejsce sp. 38

Najlepszym zawodnikiem turnieju został uczeń zwycięskiej drużyny ze szkoły nr 42 - Mateusz Janus. Drużyny zostały nagrodzone medalami oraz dyplomami. Nie zabrakło też słodyczy i pamiątkowych upominków.

Turniej zorganizowała p. A. Durbacz i p.Ewa Kowalska - Szkriba

Fotoreportaż.3 grudnia 2013 r.

Gimnazjum nr 9 przystąpiło do siatkarskiego programu partnerskiego dla szkół "Gramy Razem", którego inicjatorem jest klub MKS Dąbrowa Górnicza, grający w OrlenLidze. Program ma na celu popularyzację siatkówki oraz identyfikowanie się z najbardziej znanym i utytułowanym (wicemistrzostwo Polski, dwukrotnie Puchar Polski) siatkarskim klubem w okolicy. W ramach tego programu uczniowie G9 będą mogli regularnie uczestniczyć wyjściach na mecze i kibicować drużynie podczas meczów rozgrywanych w Dąbrowie Górniczej, a także brać udział w konkursach organizowanych przez klub. W ramach programu uczniowie Gimnazjum nr 9 już dwukrotnie kibicowali wraz z opiekunami p. Ewą Kowalską-Szkriba i p. Anną Badek podczas meczów z Muszynianką Muszyna 27.10.2013r. oraz z Impelem Wrocław 11.11.2013r.

Fotoreportaż.14 listopada 2013 r.

"Lekcja wrażliwości"

Dnia 7 listopada 2013r. gościliśmy w naszej szkole p. Małgorzatę Leśniewską, koordynatora wolontariatu hospicyjnego.

Spotkanie miało na celu przybliżenie idei opieki hospicyjnej i wolontariatu, a odbyło się w ramach cyklu edukacyjnego dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji Społecznej "Pola Nadziei". Idea akcji to uwrażliwianie młodego pokolenia na los osób starszych i cierpiących oraz szerzenia idei hospicyjnej. Uczniowie mogli zapoznać się z działalnością Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, a przede wszystkim dowiedzieli się jak mogą wesprzeć pracę hospicjum poprzez swoją pomoc. Na koniec spotkania wolontariusze, którzy brali udział w kweście "Światełko nadziei" otrzymali podziękowania.

Fotoreportaż.21 października 2013 r.

7 października uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do międzynarodowej kampanii "Żonkilowe Pola Nadziei". Pola Nadziei to program stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych. Rokrocznie - w okolicy 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki Hospicyjnej), ludzie na całym świecie sadzą żonkile. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi na raka. Kampania "Pola Nadziei" - prowadzona jest na całym świecie. W Polsce kieruje nią Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Po raz pierwszy polskie Pola Nadziei odbyły się w Krakowie w 1998 roku. Od 2003 roku Pola Nadziei są organizowane przez hospicja w różnych miastach Polski.

Fotoreportaż.Rok szkolny 2012/2013

11 czerwca 2013 r.

17 maja 2013 roku miał miejsce Festyn Rodzinny, który licznie zgromadził społeczność naszej miejscowości i zaproszonych gości na czele z Panem Wiceprezydentem Arkadiuszem Chęcińskim. Wspaniała pogoda, atrakcyjny program oraz zapał do zabawy, który przejawiała publiczność na VI Festynie Rodzinnym ?Święto Szkoły sprawiły, że na długo zapisze się w pamięci środowiska lokalnego. Festyn miał charakter charytatywny pomagaliśmy pozyskać fundusze na rehabilitację małej Oliwki. Na plenerowej scenie swoje umiejętności prezentowali różni artyści. Występy rozpoczęły się o godzinie 14.00. Nad całością czuwała i imprezę prowadziła pani Wioletta Biendziszewska - Czerw. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi przyjaciele naszej szkoły maluchy z przedszkola nr 7, 39, 40, 59 następnie uczniowie SP 9, 23 ,uczniowie i absolwenci G 9. Swoją obecnością zaszczycili nas półfinaliści programu: "Got to dance - tylko taniec", czyli "Szarik i Lolu", Kamil Franczak wokalista, artysta Teatru Rozrywki w Chorzowie, zespół wokalny "I to się Ceni". Odwiedziła nas grupa taneczna "Szkoła Tańca Iskra", Szkoła Tańca Marengo, Studio Sportowego Tańca Towarzyskiego KIEPURA które popisywały się gracją i zręcznością w pokazie tańca współczesnego, latynoamerykańskiego i standardowego. Szkoła Tańca On The Floor nie tylko zaprezentowała Hip Hop i Break Dance ale zgromadzoną publiczność wciągnęła do wspaniałej zabawy. W ramach festynu przybyli goście mogli obejrzeć pokaz akrobacji sportowej: judo w wykonaniu uczennic ZST z Sosnowca, pokaz karate wykonaniu klubu KYOKUSHIN, pokaz walki i samoobrony prezentowany przez Krav Maga Sagot. Bractwo Rycerskie zamku Będzin przybliżyło okres późnego średniowiecza - poprzez zabawy rycerskie. Natomiast zespół muzyczny Wayward Child dał wspaniały koncert muzyczny zgromadzonej publiczności. Działo się dużo nie tylko na majówkowej estradzie. Na całym terenie imprezy dostępna była niezliczona ilość atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wśród atrakcji dodatkowych festynu na placu znalazły się m.in. dmuchane zamki, trampolina, malowanie twarzy, ukryte niespodzianki, balony, wata cukrowa, popcorn. Stoiska Zagórskiego Stowarzyszenia Pakosznica, Klubu Bakcyl działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu, Muzeum Miejskiego w Sosnowcu, jak również stoiska szkół średnich z Sosnowca: ZSAB, ZST, ZSPiSU. Błysk w oczach dzieci wywołał wjazd wozu strażackiego i motocykla policji. Dzieci mogły zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego. Odbywało się wiele konkurencji sportowych na kompleksie boisk "Orlik" min. turniej sportowy między Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II a Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Psarach. W szkolnej gastronomi, powodzeniem cieszyły się jak co roku, bigos i grochówka z kuchni polowej, kiełbaski z grilla, sałatki i przepyszne ciasta upieczone przez naszych rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia, dziękujemy uczniom za dyscyplinę i wspólną dobrą zabawę, dziękujemy Rodzicom za odwiedziny, wsparcie i humor, za dar serca dla Oliwki dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego święta!!! Do zobaczenia na następnym festynie.

Fotoreportaż.30 maja 2013 r.

W dniach 22-24. maja 2013 roku uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce do Berlina. Opiekunkami były panie Ula Durnaś i Ela Kaczmarczyk.

W pierwszy dzień wycieczki - środę - pogoda trochę nie dopisała, ale humory wprost przeciwnie. W deszczu dzielnie przedzieraliśmy się przez ulice wschodniej części Berlina i podziwialiśmy takie atrakcje, jak Katedrę berlińską, wieżę telewizyjną - z wspaniałym widokiem na całe miasto i okolicę, a także główną ulicę Wschodniego Berlina ? Unter den Linden. Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Poczdamu i pałacu Cecilienhof, gdzie w 1945 roku podpisano umowę po drugiej wojnie światowej oraz słynnego pałacu Sans Souci. Potem wróciliśmy do Berlina, tym razem Zachodniego, i podziwialiśmy nowoczesną architekturę miasta oraz kilka słynnych budowli: Reichstag (siedziba niemieckiego parlamentu), Brama Brandenburska i bardzo nowoczesny Potsdamer Platz. Trzeci dzień wycieczki to sama przyjemność - wizyta w Tropical Island. Pół dnia zabawy w tropikalnych basenach, w lesie tropikalnym i na zjeżdżalniach (najwyższe w Europie) sprawiło dużo frajdy i młodzieży, i opiekunom?

Podróż powrotna przebiegła szybko, aż za szybko, ponieważ wszyscy świetnie się bawili i chętnie pojechaliby na następną wycieczkę.

Fotoreportaż.1 grudnia 2012 r.

30.11.2012 Uzyskanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie21 października 2012 r.

Od poniedziałku, 15.10.2012r. mieliśmy kolejną okazję poznać młodych ludzi z dalekich stron świata. Naszą szkołę odwiedziły dwie przemiłe studentki - Tamana z Gruzji oraz Petra (to jej angielskie imię) z Chin. Prowadzą lekcje z naszymi uczniami, oczywiście po angielsku, przybliżają obcą kulturę i nawiązują nowe przyjaźnie. I jak zwykle mogą liczyć na szczere zainteresowanie i typowo polską gościnność naszych uczniów. Tamana mieszka u Samuela Ceglarza z Ib, a Petra u Patrycji Trząskiej z Ic. Po pierwszych nieśmiałych kontaktach obie studentki spotykały się wraz ze swoimi rodzinami we wtorek wieczorem w kręgielni, a w środę i w czwartek odbyły krótkie spacery po Sosnowcu. Oczywiście wszystko odbywało się pod czujnym okien opiekunów projektu: pań Urszuli Durnaś i Joanny Janas-Sajdak oraz pana Michała Wójcika.

Fotoreportaż.
LOSOWE ZDJĘCIE

KALENDARZ
AKTUALNY CZAS

szablony stron